Yhteystiedot

 

Keskuskatu 11, 23800 Laitila
puhelin (02) 856 518  •  matkapuhelin 0413143656 • faksi (02) 856 519

Apteekkari Saara Heininen
(02) 856 513

 

EU:n ns. ADR-direktiivin ja ODR-asetuksen velvoittama tiedonantolauseke:
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).